خانه / گردشگری / آبشارها و دریاچه های ایران و جهان / افتتاح برج هیجان در دریاچه چیتگر
مجله گالری گردشگری

افتتاح برج هیجان در دریاچه چیتگر

برج هیجان در دریاچه چیتگر افتتاح شد ،برج هیجان , دریاچه چیتگر , گردشگری , تهرانگردیگالری گردشگری برج هیجان در دریاچه چیتگر ،

 

%alt

افتتاح برج هیجان در دریاچه چیتگر

%alt

گالری گردشگری – افتتاح برج هیجان در دریاچه چیتگر

%alt

برج هیجان در دریاچه چیتگر

%alt

برج هیجان در دریاچه چیتگر

%alt

برج هیجان در دریاچه چیتگر

%alt

منبع : مهر فتو