دانلودعلم و دانش

دانلود ضمیمه جام جم شماره 683

ضمیمه کلیک روزنامه جام جم - دانلود شماره 683

ضمیمه جام جم شماره 683 , ضمیمه کلیک روزنامه جام جم دانلود شماره 683 , در این شماره از ضمیمه کلیک میخوانید : مسیر پر پیچ و خم تاکسی های آنلاین , در رویداد ویژه شرکت اپل چه گذشت؟ , اوضاع ناوگان حمل ونقل شهری اینترنتی در صورت سهمیه بندی سوخت ,یک قدم فراتر از سرگرمی , از زیرزمین تا اتاق عمل! , و… دانلود ضمیمه جام جم شماره 683 

ضمیمه کلیک روزنامه جام جم از همان ابتدای سالهای تاسیس، در حوزه فناوری اطلاعات و دنیای دیجیتال جزء نشریات پیشرو ایران بوده است. چنانکه عنوان ضمیمه کلیک روزنامه جام جم طی این سالها به یک برند در این حوزه تبدیل شده و مخاطبان پروپاقرص خود را پیدا کرده است. در این شماره 683 از ضمیمه کلبک عناوین زیر را میتوانید بخوانید . در ادامه ضمیمه کلیک روزنامه جام جم – شماره 683 از بخش دانلود مجله و نشریه مجله اینترنتی گالری آماده دانلود رایگان مجلات برای شما دوستانداران علم ودانش میباشد .

ضمیمه کلیک روزنامه جام جم - دانلود شماره 683
ضمیمه کلیک روزنامه جام جم – دانلود شماره 683

عناوین ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره_ 683:

 • مسیر پر پیچ و خم تاکسی های آنلاین
 • در رویداد ویژه شرکت اپل چه گذشت؟
 • اوضاع ناوگان حمل ونقل شهری اینترنتی در صورت سهمیه بندی سوخت
 • یک قدم فراتر از سرگرمی
 • از زیرزمین تا اتاق عمل!
 • رستگاری در غرب وحشی
 • تبدیل واحد با کمک اسپات لایت
 • بستن اجباری برنامه ها در مک بوک
 • سازمان دهی ایمیل ها آسان می شود
 • تصویر را به متن تبدیل کنید
 • نبرد با دیوهای پشت دیوار
 • و…

تصاویر و متن انتخابی بخشی از ضمیمه جام جم کلیک شماره 683 :

 

دانلود ضمیمه جام جم شماره 683
دانلود ضمیمه جام جم شماره 683

بهترین نرم افزارهای مدیریت ایمیل روی رایانه :

سازمان‌دهی‌ایمیل‌ها‌آسان‌می‌شود

فكر نكنید استفادهاز نرم افزارهای ایمیلی برای قدیمیهاست! از دید عدهای دوره استفاده ازنرمافزارهای دسكتاپی برای كار با ایمیل گذشته است، البته تا حدی حق دارند، سرویسهای وب ایمیل در طول دهه اخیر پیشرفت زیادی كرده و ویژگیهای بسیاری را در سبد خود قرار دادهاند. با تمام این اوصاف، هنوز دلایل مختلفی برای كار كردن با نرمافزارهای ایمیلی رایانه وجود دارد: مدیریت چند اكانت از سرویسهای متفاوت، پشــتیبانیگیری مداوم از ایمیلها، دسترسی آفلاین و… دو نرمافزاری كه معمولا به عنوان گزینههای اصلی ایمیل روی دسكتاپ به ذهن میرسند، اَوتلوك مایكروسافت و پستباكس()Postbox هستند كه هیچكدام رایگان نیستند. در این مطلب بهترین نرمافزارهای ایمیلی رایگان برای رایانه را معرفی و بررسی كنیم.

 • مرغ توفان
  این نرم افزار را میتوان در یك جمله معرفی كرد:
  ثاندربرد ( )Thunderbirdنســبت به اَوتلوك مثل فایرفاكس است نسبت به اینترنت اكسپلورر، از شــركت موزیــا در مقابل مایكروســافت! با اینكه توســعه ثاندربرد حدود شــش سال قبل متوقف شد، ولی هنوز بهروزرسانیهای نگهداری( )Maintenanceبــرای آن ارائــه میشــود. بنابراین دیگــر نمیتوان انتظار ویژگیهای جدید برای آن را داشــت، اما ثاندربرد هنوز یك گزینهبسیار خوب برای استفاده روزمره است. شاید گفتن این حرف كمی عجیب باشد، ولی ثاندربرد تنها برنامه متنباز برای كار با ایمیلهاست كه به درد اســتفاده میخورد! گزینههای متن باز دیگری هــم در این زمینه وجــود دارد، اما پر از ایرادهای كاربری و اشكالات نرمافزاری هستند.
  بنابراین اگر دنبــال نرمافزاری كاما رایگان و متن باز هستید كه بدون نیاز به محیط وب بتوانید ایمیلهایتان را مدیریت كنیــد، ثاندربرد بهترینگزینه برای شماســت. فیلترهــای مختلف برایپیامها، پاســخ خودكار به ایمیلهــا و امكانات و ترفندهای دیگر را میتوانید در ثاندربرد پیدا كنید. دانلود ثاندربرد برای ویندوز، مك یا لینوكس، ازاین آدرس امكانپذیر است:
  mozilla.org/en-US/thunderbird

 

 • بازگشته با نام جدید
  سال ،۲۰۱۶نرمافزاری به نام Nylas Mail به بازار عرضه شد كه به نظر میآمد بقیــه برنامه های ایمیلی را از گردونه كنار بزنــد، اما اینهیجــان دوام زیادی نداشــت و اواسط سال بعد، تیم نرمافزاری آن اعام كردنــد دیگر روی نایلــس میل كار نخواهند كرد و ســورس آن را هم برای استفاده عموم باز كردند. ولی این پایان ماجرا نبود و یكی از افراد اصلی تیــم، پروژه را دوبــاره راه انداخت و اینگونه بود كه میلاســپرینگ ( )Mailspringمتولد شد.او همچنین قســمتهای داخلی زیادی از برنامه را هم بهبود داد تا همگامســازی سریعتر شود، نرم افزار مصرف رم كمتری داشته باشد، سرعت آن بالاتر رود و پیشرفتهای دیگر.
  ثاندربرد ممكن اســت گزینه انتخابی كسانی باشــد كه اطمینان و قدرت ماندگار میخواهند،ولی میلاســپرینگ برنامهای است برای آنهاییكه چیزی تــازه، جذاب و هیجانانگیز نیاز دارند.
  میلاسپرینگ رایگان اســت، اما نسخه پرو هم دارد كــه برخی از ویژگیهای پیشــرفتهتر مانند زمانبندی برای ارسال ایمیل در آینده یا پیگیری ایمیلها مخصوص آن نسخه است. میلاســپرینگ را بــرای هــر ســه سیســتم عامل رایانه میتوانید از سایتش، یعنی
  دریافت كنید:  getmailspring.com

 

 • باسابقه و كارا
  سیلفید ( )Sylpheedبا این اسم عجیبش كه بعید است تا به حال شنیده باشید، برنامهای با ۱۷ سال سابقه است. با اینكه ظاهر آن در مقایسه با نرم افزارهای نوینتر، قدیمی به نظر میرسد، اما به هیچ عنوان نباید آن را بد دانست. در واقع، شاید
  برای آنهایی كه با محیطهای قدیمیتر ایمیلها راحتتر بودند، این برنامه دقیقا همان چیزی باشد كه میخواهند. بهتریــن نكته در مورد ســیلفید این اســت كــه میداند چه اســت؛ یك نرمافــزار مدیریت ایمیل. بنابراین خودش را درگیر انواع و اقســام ویژگیهــای اضافی و كماســتفاده نمیكند. به جای این، سیلفید تمركزش را روی سرعتعمل، كارایی بالا و ویژگیهای اساسی مانند جستوجو
  و فیلتر، رمزنگاری و قابلیت گســترش از طریق پاگینها گذاشته است.
  این نرمافزار ساده، سبك و كامل را میتوانید رایگان برای ویندوز، مك و لینوكس از ســایت sylpheed.sraoss.jp  دانلود كنید.

 

 • جذاب، ولی متفاوت :
  میلبــرد ( )Mailbirdرا میتوان تاشــی بــرای بهینه ســازی تجربه برنامه هــای ایمیلی دسكتاپ دانســت. اگر تا به حال هرگز از چنین برنامه هایی استفاده نكرده اید، احتمالا از برنامه خیلی خوشــتان خواهد آمد. اگــر از برنامه های دیگر به این برنامه میآیید، بستگی دارد! بعضی قسمتها برایتان آشناست، بعضی برایتان جذاب خواهد بود و حتما بخشهایی وجود دارد كه اصا
  نمیپسندید! ولی در هر حال، میلبرد برنامهای اســت كه به امتحان كردنش مــیارزد. محیطی شــیك و مدرن دارد و چیزهای
  خــوب زیــادی در مورد آن اســت. تنها مســاله در مورد این برنامه، برخی محدودیتهای آن در نســخه رایگان است، مثــل امــكان تنظیم حداكثر سه اكانت ایمیل. البته برای بیشتر كاربران ایــن محدودیتهــا خیلی اذیتكننده نیست و امكانات دیگر آن مانند اتصال بــه دراپباكس، اورنوت،گوگل داكس و سرعت بالای آن، نسخه رایگان را به یك گزینه عالی برای استفاده عموم كاربران تبدیل كرده اســت. میلبرد فقط بــرای ویندوزعرضه شــده اســت و آن را میتوانید در سایت getmailbird.com پیدا كنید .

 

 • همه فن حریف :
  شــاید ایام كاینــت ( )eM Clientرا بتوان نزدیكتریــن برنامه از نظر حجم امكانات و ویژگیها به اوتلوك مایكروســافت دانست.
  هــدف این برنامه ارائه یــك راهحل جامع برای كارهای دفتری و ارتباطات كاری است. با وجود آنكه ایام كاینت در اصل برای ایمیل طراحی شده، اما در آن میتوانید تقویم، مدیریت وظایف، مدیریــت مخاطبان و حتی امــكان چت را هم پیدا كنید. ایام كاینت در نســخه رایگان یك محدودیت بــزرگ دارد كه ممكن اســت برای كاربران زیادی دردسرساز باشد؛ پشتیبانی از تنها دو اكانت ایمیل. اگر مشــكلی با این محدودیت ندارید یا بخواهید از نسخه پولی آن استفاده كنید، ایام كاینت یك نرمافزار جامع و كامل است كه نیاز شما را به یك بسته نرمافزاری رفع میكند.این برنامه با توجه به ســاختار و ارتباطاتش با دیگر برنامه های مایكروسافتی تنها برای ویندوز وجود دارد و آدرس دانلود آن emclient.com است .

منبع : محمود صادقی – ضمیمه کلیک روزنامه جاجم شماره 683

 

دانلود ضمیمه جام جم شماره 683

شماره ضمیمه کلیک روزنامه جام جم : 683

_ سایـت سـازنــده : jamejampress.ir

فرمت : فایل پی دی اف (PDF)

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱3 آبان ۱۳۹۷

دانلود با لینک مستقیم :  ,

دانلود کلیک 683

شما می توانید با استفاده از نرم افزار بارکد خوان بدون اتصال گوشی به کامپیوتر فایل را مستقیماً بر روی گوشی خود دانلود نمایید.

دانلود بارکد خوان QR

 

Rate this post
خرید شارژ تلفن همراه، شارژ مستقیم، کارت شارژ ، شارژ وایمکس ایرانسل، گیفت کارت، آنتی ویروس و پرداخت قبوض خرید شارژ تلفن همراه، شارژ مستقیم، کارت شارژ ...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا